13 Mayıs 2014 Salı

Json serializer ve Datetime verileri

 Veritabanından DateTime tipinden gelen bir veriyi Json formatında serilize etmeye çalıştığınız anda json data size kullanmak istediğiniz gibi gelmez.
 Aşağıdaki methot ile en basit haliyle, gelen Json verisinden isteğiniz gibi bir çıktı üretebilirsiniz.

    $.fn.JsonDatetime = function (jsonVal) {
        if (jsonVal==null) {
            return null;
        }
        var ticks_string = jsonVal.substring(6);
        var ticks_number = parseInt(ticks_string);
        var orgDate = new Date("dd-MM-yyyy");
        orgDate = new Date(ticks_number);
        var parsedDate = (orgDate.getDate() + "-" + (orgDate.getMonth() + 1) + "-" + orgDate.getFullYear());
        return parsedDate;

    }