20 Ağustos 2016 Cumartesi

Sql Server Locked Queries

Merhaba,
Aşağıdaki prosedür ile yüksek trafik karşısında veritabanlarınızda lock işlemine sebep olan queryleri ve diğer lock detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

CREATE PROC [dbo].[SP_LOCK_INFORMATION]
AS
BEGIN
SELECT dm_tran_locks.request_session_id,
       dm_tran_locks.resource_database_id,
       DB_NAME(dm_tran_locks.resource_database_id) AS dbname,
       CASE
           WHEN resource_type = 'DATABASE'
               THEN OBJECT_NAME(dm_tran_locks.resource_associated_entity_id)
           ELSE OBJECT_NAME(partitions.OBJECT_ID)
       END AS ObjectName,
       partitions.index_id,
       indexes.name AS index_name,
       dm_tran_locks.resource_type,
       dm_tran_locks.resource_description,
       dm_tran_locks.resource_associated_entity_id,
       dm_tran_locks.request_mode,
       dm_tran_locks.request_status
FROM sys.dm_tran_locks
LEFT JOIN sys.partitions ON partitions.hobt_id = dm_tran_locks.resource_associated_entity_id
JOIN sys.indexes ON indexes.OBJECT_ID = partitions.OBJECT_ID AND indexes.index_id = partitions.index_id
WHERE resource_associated_entity_id > 0
  AND resource_database_id = DB_ID()
ORDER BY request_session_id, resource_associated_entity_id
END